Pages

Thursday, January 28, 2010

isu nama Allah (11)

Isu Nama Allah: Persoalan Aqidah Bukan Perebutan Nama (Bhg II)

To members of Tazkirah & Muhasabah
Abu Fahim Ibnu Ismail January 28 at 9:34pm Reply
Persoalan nama Allah tidak boleh dilihat dari sudut fiqh sahaja khususnya kerana ia menyangkut aqidah. Ia mesti melibatkan kepakaran dalam bidang falsafah Islam, dan lebih spesifik metafizik Islam dan epistemologi Islam. Dalam perbualan peribadi dengan seorang tokoh pemikiran Islam, Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud, beliau memberitahu dan menyambung hujah Prof S.M.N al-Attas bahawa al-Qur’an telah merubah dan memperbaiki kekeliruan dan kerusakan yang telah terjadi kepada hakikat-hakikat penting yang berkisar di sekitar ketuhanan, kemanusiaan dan kejadian. Dalam hal ini yang terjadi ialah proses Islamisasi terutama tentang hakikat ketuhanan yang merupakan tiang seri agama Islam. Menurut beliau lagi sekarang ini yang kelihatan sedang berlaku ialah proses deislamisasi dengan membawa makna-makna yang asing dan berlawanan dengan aqidah dan pandangan alam Islam, samada aliran-aliran sekular atau dari agama-agama lain. Prof Wan Mohd Nor juga berkata setiap istilah dalam semua bahasa mempunyai batas-batas makna yang sah yang mencerminkan pandangan alam tertentu, dan yang membezakan sesuatu istilah itu dengan yang lain. Persamaan yang banyak pun masih memerlukan istilah atau nama yang berbeza jika terdapat hanya satu perbezaan yang penting. Sebab itulah semua bahasa-bahasa yang tinggi mempunyai kamus. Keldai, kuda, baghal banyak persamaan tetapi terdapat perbezaan; dua manusia kembar siam juga diberi nama yang berbeza. Orang bukan Islam boleh mempekayakan kamus peristilahan Bahasa Melayu dengan menggunakan nama lain bagi Tuhan mereka. Dalam konteks Kristian, mereka boleh gunakan Tuhan, Dewata, Deus, Theos, atau God. Selama ini gereja, kuil, sami, paderi, uskup dan lain telah memperkayakan Bahasa Melayu dan tidak menimbulkan kekeliruan dan kemarahan masyarakat yang beragama lain. Di sini jelaslah bahawa seseorang yang bercakap tentang persoalan aqidah mesti faham kaitannya dengan worldview, tasawur dan pemikiran Islam. Dalam hal ini, aqidah tidak hanya bermakna kepercayaan dan keimanan dalam ertikata yang sempit seperti biasa difahami oleh masyarakat umum, namun ia adalah satu set keyakinan yang dapat memberi kesan kepada cara berfikir (worldview) dan cara hidup (way of life) seseorang Muslim.

Kita juga perlu berfikir mengapa kaum Katolik ingin menggunakan nama Allah? Kita tidak boleh tertipu dengan hujah persamaan nama yang bagi sesetengah orang hanya bersifat luaran. Kita tahu pada hakikatnya nama Tuhan mereka bukan Allah. Nama Allah mungkin relevan bagi penganut Kristian di negeri-negeri Arab tetapi tidak di selain negeri Arab. Oleh itu jelas terdapat agenda yang tersembunyi yang tidak boleh luput dari perhatian umat Islam. Isu ini juga dibangkitkan dengan memanfaatkan toleransi dan dialog antara agama yang semakin mendesak ketika ini.

Tindakan membiarkan pihak Kristian menggunakan kalimat Allah bukan satu toleransi tetapi satu penggadaian hak dan kedaulatan. Ia adalah satu kerugian yang besar dan kelemahan yang nyata apabila umat Islam membiarkan penganut agama lain mendangkalkan konsep dan istilah penting dalam Islam. Perkataan Allah, solat, tawhid, rasul, bahkan istilah Islam itu sendiri membawa makna yang tersendiri setelah diislamisasikan. Kalimat-kalimat ini telah menjadi bahagian penting daripada pandangan sarwa Islam (Islamic worldview). Jika ia dikaburkan maka sudah tentu akan memberi kesan kepada pemikiran dan aqidah umat Islam. Sesiapa pun yang ingin memahami persoalan ini perlu sedar bahawa beberapa istilah keagamaan tertentu telah menjadi ‘milik’ umat Islam. Sebarang tindakan meng-‘import’nya boleh dianggap sebagai penyalahgunaan dan pencabulan terhadap agama Islam. Istilah-istilah keagamaan mesti dihormati, dari agama manapun ia datang, oleh penganut agama lain. Toleransi mungkin berlaku jika wujud penghormatan terhadap agama lain. Nama dan istilah tertentu seperti Pope, Paderi (priest), Sami (Monk) dalam agama-agama tertentu tidak boleh digunakan sewenang-wenang oleh penganut agama lain. Ini bukan sahaja kerana ia telah sinonim dengan agama penggunanya tetapi juga kerana kalimat ini telah diwarnai atau mengandungi pandangan sarwa penggunanya.

Oleh itu tindakan Kementerian Dalam Negeri pada 31 Disember 2007 melarang penggunaan nama Allah dalam surat khabar Herald adalah tindakan tepat dan positif yang bermakna bagi umat Islam. Ia perlu disokong dan orang-orang agama tidak sepatutnya mengeruhkan lagi keadaan. Umat Islam mesti mempertahankan nama Allah untuk tidak digunakan oleh orang bukan Islam selagi termampu. Masyarakat Islam di negeri-negeri Arab tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hal ini kerana ia berlaku secara halus dan di luar kawalan mereka. Kebelakangan ini tampaknya ketidaksepakatan orang Islam dalam hal ini telah membuka ruang kepada Herald Tribune untuk menggugat keputusan Kementerian tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahawa jika dilihat dari sudut falsafah dan pemikiran, dan bukan hanya dari sudut fiqh, kita akan melihat bahawa nama memberikan seribu makna. Jauhnya perbezaan antara Allah dengan Tuhan ibarat langit dengan bumi. Jelaslah isu ini bukan isu perebutan nama tetapi isu yang menyangkut jantung aqidah. Ia juga berkaitrapat dengan pendangkalan makna Allah untuk menjustifikasikan pluralisme agama. Kita tidak boleh membiarkan pendangkalan makna tersebut berlaku tanpa penolakan umat Islam. Adalah menjadi tanggungjawab semua ilmuwan Islam untuk menentang segala usaha mendangkalkan makna dalam Islam.

*Penulis adalah Felo Penyelidik ATMA (Institut Alam dan Tamadun Melayu), UKM.

isu penggunaan nama Allah oleh kristian


Link Sumber: http://www.muslimconsumer.org.my/ppim/news.php?item.776.2

Isu Nama Allah: Persoalan Aqidah Bukan Perebutan Nama

Isu Herald Tribune telah mengundang reaksi pelbagai pihak sejak awal tahun ini. Setelah Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk melarang penggunaan nama Allah oleh surat khabar tersebut, Dewan Ulama Pas (Harakah, 1 Januari 2008) menyatakan Islam tidak melarang penganut agama lain menggunakan kalimat Allah bagi Tuhan mereka. Sebagai reaksi saya juga telah membahas isu ini dalam artikel yang diterbitkan dalam laman web khairaummah.com pada 20 Januari 2008 dengan harapan ia dapat membantu umat Islam di negara ini memahami persoalan yang sebenar. Namun isu ini ternyata menjadi hangat kembali apabila Mufti Perlis, Dr. Asri Zainul Abidin, menulis dalam Mingguan Malaysia pada 27 April 2008 bahawa Umat Islam tidak perlu berebut nama Allah dengan penganut Katolik. Mereka berhak menamakan Tuhan mereka dengan nama Allah kerana dalam al-Qur’an pun kaum Musyrikin menggunakan nama Allah. Mufti juga menegaskan bahawa yang menjadi permasalahan adalah bukan nama Tuhan tetapi kesyirikan penganutnya. Saya terpanggil untuk memberi tanggapan kerana hal ini akan mengundang kekeliruan jika tidak diperjelaskan dengan tuntas.

Yang paling penting kita perlu jelas bahawa nama Allah telah menjadi nama khas bagi Tuhan umat Islam. Perlu dibezakan antara kalimat Allah dari sudut bahasa yang telah wujud sejak zaman Jahiliyyah dengan kalimat Allah yang telah diIslamkan setelah menjadi istilah atau nama khas. Jika kita perhatikan kalimat tawhid: la ilaha illa Allah. Ia tidak bermakna tiada tuhan melainkan Tuhan, tetapi tiada tuhan melainkan Allah. Kerana jika ia bermakna tiada tuhan melainkan Tuhan maka tidak ada maknanya seseorang mengucapkan kalimat tawhid itu. Oleh kerana itu sarjana-sarjana Islam tidak bersetuju untuk menggantikan Allah dengan God dalam bahasa Inggeris. Pengislaman nama Allah ini juga jelas apabila kita lihat surah al-Ikhlas, antara surah terpenting dalam al-Qur’an, yang menjelaskan siapakah Allah dan apakah sifat-sifatnya: “Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".”(al-Ikhlas: 1-4). Berdasarkan Surah dia atas, sebagai orang Islam kita mesti yakin bahawa yang bernama Allah adalah yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Dalam erti kata lain kita tidak mengakui bahawa yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut juga adalah Allah.

Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Asri memang masyarakat Jahiliyyah menggunakan nama Allah, tetapi nama Allah di situ digunakan dari sudut bahasa sahaja dan sebelum perkataan itu diIslamisasikan. Ia kemudian menjadi nama khusus yang merujuk kepada sifat-sifat di atas. Kata-kata solat, contohnya, dari segi bahasa adalah doa dan telah digunakan oleh orang Arab sejak pra-Islam lagi, ia kemudian menjadi istilah yang merujuk khusus kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Oleh itu kita tidak boleh mengatakan orang Katolik juga melakukan solat hanya kerana mereka berdoa di gereja.

Umat Islam perlu melihat apa yang berlaku di sebalik persoalan nama Allah ini. Jika kita lihat dengan teliti isu ini dengan isu-isu yang sebelumnya kita akan dapat melihat hubungannya. Contohnya isu pluralisme agama yang giat dipromosikan oleh orang bukan Islam dan sebahagian orang Islam sendiri iaitu Islam Liberal. Para pendukung pluralisme agama ini berusaha untuk mendangkalkan makna-makna atau kata kunci dalam agama. Mereka mengatakan bahawa Tuhan dalam agama manapun pada peringkat tertinggi (transcendental) adalah sama. Bagi umat Islam, konsep Tuhan kita jauh berbeza dengan konsep Tuhan dalam agama mana pun. Pendukung pluralisme agama juga menekankan wujudnya persamaan antara agama-agama dan perbezaan perlu diketepikan untuk kebaikan bersama. Padahal bagi kita perbezaan fundamental antara Islam dengan agama lain walaupun sedikit adalah sangat penting dan tidak boleh dipinggirkan. Sebahagian orang bukan Islam bahkan mengaku telah Islam tanpa perlu masuk Islam. Kerana mereka merasa telah ‘berserah diri’ kepada Tuhan. Di sini mereka merujuk perkataan Islam dari sudut bahasa ialah berserah diri. Jika Allah hanya bermakna Tuhan maka kini mereka akan mendakwa bahawa mereka juga telah beriman kepada Allah. Padahal mereka hanya percaya pada Tuhan.

Contohnya lagi kita tidak boleh menggunakan kata ‘liberal’ untuk makna terbuka kerana ia memberi konotasi yang dalam. Kita pun tidak akan mengatakan bahawa mereka telah memonopoli perkataan liberal. Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas adalah sarjana Islam yang paling tegas dalam hal pemberian nama atau istilah ini. Bagi beliau banyak kekeliruan berpunca daripada penamaan. Contohnya pelajaran berbeza dengan pendidikan dan ta’dib. Istilah moden dan klasik dalam pembahagian sejarah bagi beliau tidak relevan dengan sejarah Islam dan lain-lain lagi.

Sebenarnya tidak ada nas sorih dan qat’i dalam persoalan ini. Nas dan dalil yang dikemukakan oleh Dr. Asri hanya menunjukkan bahawa masyarakat Jahiliyyah telah menggunakan kalimat Allah untuk merujuk kepada Tuhan mereka. Kita perlu melihat ayat-ayat dan hadis-hadis seumpamanya dalam konteks penggunaannya dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa Allah bermakna Tuhan. Ayat-ayat tersebut turun ketika Islam mula diperkenalkan sebagai proses berdialog dengan kaum musyrikin. Setelah konsep-konsep penting dalam Islam jelas dan worldview Islam terbentuk maka di sini proses Islamisasi berlaku baik terhadap bahasa, budaya dan pemikiran masyarakat Arab. Oleh kerana itu dengan mendangkalkan makna Allah maka kita telah menafikan proses Islamisasi tersebut dan kembali seolah-olah Islam belum bertapak. Memang kita boleh membuat kesimpulan tidak menjadi masalah orang bukan Islam menggunakan nama Allah kerana hal tersebut “tampak” secara literalnya wujud dalam al-Qur’an. Namun, dalam berijtihad seseorang ilmuwan tidak boleh hanya bersandarkan kepada makna literal teks atau nas tetapi perlu juga melihat kepada maqasid dan falsafah yang mendasarinya sebagaimana telah ditegaskan oleh al-Shatibi.

Wednesday, January 27, 2010

MasyaAllah, berita 27 jan 2010

Empat kepala babi diletak di dua masjid


KUALA LUMPUR: Empat kepala babi bersama wang tunai diletakkan di dua masjid di sini awal pagi tadi.

Masjid terbabit ialah Masjid Imam At-Tirmizi di Taman Seri Sentosa dan Masjid Jumkuriah Taman Dato' Haron di Petaling Jaya.

Masing-masing dua kepala dengan wang tunai RM35 dan RM40 diletakkan di setiap masjid berkenaan.

Makkah al_MukarramahSubhanallah, maha besar Allah. betapa indah nya pemandangan Makkatul Mukarramah

Adik ipar kawincantik tak adik ipar n biras saya? he he
Selamat pengantin baru buat keduanya. semoga berbahagia selamanya dan dirahmati Allah

Tuesday, January 26, 2010

New timE Table

Hari ni aku pakai baju biru labu dgn seluar. kira sepasang la, selalunya hari isnin aku pakai jubah putih, serasi dgn warna aura hari isnin. Hari ni nak tukar selera sikit tapi tetap pakai tudung putih selendang biru. Time perhimpunan , alamak kena depan sekali la pulak. tak kisahlah. duduk kat sebelah Pn. Aiza bekas PK kokurikulum sekolah. 


Time masa ketiga dengar pengumuman"kepada semua guru2 sila ambil jaduan terkini dengan segera di bilik mesyuarat!" Alamak. berdebarnya aku, kelas apa pulak yg aku nak kena ajar ni, kena tingkatan tiga je? Tak ajar ke tingkatan 4? Kepala aku penuh teka teki. kalau dah tak ajar 4 aktif nampak gayanya tak dapat jumpa lagi ngan ex 3 amanah. sedihnya. satzahu hu hu!!! sedih, sedih, agaknya kalau depa tahu aku tak ajar kelas depa apa reaksi mereka ye??? musykil juga tu. 


Tengoklah nanti macamana. takkeruan jugak aku dibuatnya. Semasa rehat tingktan 4 & 5 Adam and Izzat datang jumpa aku.
"Ustazah! ustazah ajar kelas 4 Bakti kan? tanya Adam.
"A ah, saya ajar kelas tu, campur dengan kelas 4 bestari dan bersih bersama dengan Ustazah Munirah.  Kelas bestari kena bahagi dua la. 
"YYYESSS!!! seronok belajar ngan ustazah" Kata Adam
"Tu la ustazah, kita orang rindu sangat kat ustazah! sampuk Izzat.
Aku cuma senyum saja dengan gelagat ex 3 amanah yg dua org ni. Bila rapat macam ni la jadinya. Aku pun rindukan mereka semua. Semuanya nak balik  ke 3 amanah semula. Alahai. masa mana boleh putar balik. 


4 AKtif??? kat situ ramai ex 3 amanah. Camana aku nak bagitau mereka yer? ni dah rasa sebak dah ni. rasa macam nak menitis je airmata aku time pegi amik jadual tadi. entahlahhhh. Aku rindu....huah huah huah.


Apa pun aku tetap jadi guru kelas 3 amanah 2010. Tak berubah. Nampak gayanya mereka juga mula rapat dengan aku. 3 amanah 2009 jgn jelos yer. Adik2 awak semua tu. 


jadual baru akan bermula esok. masa aku mengajar bertambah lagi 4 masa jadi 24 masa. kira standard la tu. byk tingkatan 4. tingkatan 3 dua kelas je. 


sebelum waktu rehat tadi aku pergi ke kelas 4 adil jumpa dgn Yb Luqmanul hakim minta dia datang ke meja aku mabilkan majalah sekolah 2009. untuk dibahagikan kepada 3 amanah 2009. Riuh kelas 4 aktif bila aku panggil Luqmanul dgn panggilan YB. Dah terbiasa dgn nama tu. Yb Angguk je. 
Selepas waktu rehat Yb datang. Nasib baik kebetulan Izzat dgn Abdullah syafiq lalu, so aku minta tolong mereka menolong Yb mengangkat majalah sebab berat juga dengan bilangan 3o buah, nak menganngkat sorang, nayaaaa.


Aku sempat tulis autograph di beberapa buah majalah tu dibahagian belakang. yang lain aku tak sempat. Ada lah dalam tujuh buah kut. Buat kenangan utk mereka.


sebelum balik Yb dtg mengembalikan majalah yang tak dapat diberikan kepada 3 amanah2009. sebab mereka dah berlainan kelas. sebahagiannya terpisah. Ada yang  duduk kat kelas Bakti, bersih, amanah, adil, aktif ikut kursus yg mmereka pilih.


aku tengok muka YB selamba je. Tak ceria. Susah nak tengok muka dia ceria. Tak tahu apa yang brmain difikirannya. Anyway YB if u have anything u want to share with me, I'm here. U r a good boy. Suka menolong. I miss the time when we were togather last year. tahun ni nak sambung mengaji quran lagi ke tak? kalau nak sambung, bagitau je. sebab sy memang ada buka kelas mengaji QURAN bersama dengan ahli kelab tahfiz.


well, tammaaaatttt kisah utk hari ini. Sekadar sebagai kenangan. Antara aku dan mereka dan dia dan dia dan dia dan dia dan dia dan dia. ramainya dia.

Saturday, January 23, 2010

subaidah

Assalamualaikum! aku memberi salam setelah kaki kananku melangkah masuk ke kelas 4 aktif. Pagi ni pagi jumaat, aku ada kelas dua masa dengan 4 aktif yang digabung dgn 4 amanah. Tak ramai pula bilangan yg ada hari ni. selalunya penuh sampai tak ada ruang. Ramai yang ponteng ke? aku tertanya sendiri. Malas pula nak tanyakan mereka. Ada yang dah dapat masuk ke sekolah Teknik, itu lah yang malas dah nak datang ke sekolah. Hmmm entahlah. Kadang aku tak faham dgn sikap segelintir pelajar ni.mereka tak sedar agaknya walaupun dah dapat ke Teknik mereka tetap kena belajar sebab di sekolah teknik nanti pun mereka wajib juga belajar subjek pendidikan Islam ni, kalau mereka tak belajar rugi lah. sebab guru disana tak akan mengulang balik mengajar dari mula tajuk sukatan. Suka hati lah mereka lah. Kadang aku malas nak ambil pusing  sangat. Buat apa nak peningkan kepala aku. Itu keputusan mereka. 


Raja! bagi salam" aku memberi arahan kepada Raja Arief" dia tak menyahut. Nadhir pula yang bangun.
"Assalamualaikum ustazah!" dan yang lain  pun ikut memberi salam.
"waalaikum salam, duduk ! baca doa" arah ku sekali lagi. Dan mereka pun mula membaca doa.
Anita datang ke mejaku, menghulurkan tangan untuk bersalam. 
"Ustazah! Subaidah, jom!" Dia mengajak aku ke restoran Subaidah. 
"Subaidah?" kataku
Bila?" 
Bila-bila lah" kata Anita
Ok, tengahari ni, lepas sekolah, okey?" tanya ku
"OKey" Ini kali kedua lah aku makan dengan anita di restoran Subaidah. Minggu lepas kami dah makan tengahari disana. Sememangnya aku memang rapat dengan pelajar kelas tiga amanah tahun lepas. Dan keintiman itu masih lagi berterusan. AKu seronok melayan mereka. 


15 januari baru2 ini syey, farah, Sheera dan ayut mengajak aku makan di Pizza hut untuk meraikan harilahir Ayut kebetulan jatuh pada 15 januari tu, hari lahir syey, sheera. Apa lagi makanlah. ada perkara melucukan, kami order hidangan untuk enam orang sahaja tetapi yang sampai unttuk tujuh orang, rupa-rupanya kakak yangambil order tu tersilap dengar. terpaksalah kami bayar. Pungut sepuluh ringgit seorang. Ayu sibuk mengambil gambar air asam boi yangaku tempah. memang cantik rupa air tu.


Sambil makan kami ketawa. ada saja perkara lucu yang dibualkan. Ayu pula sempat lagi ternampak tikus di luar Pizza hut tu. Kebetulan hari tu gerhana matahari. cuaca mendung saja. Tapi gerhana tu tak boleh dari situ, hanya tempat-tempat tertentu sahaja yangboleh nampak, seperti  dekat planetarium negara, kat masjid negara. pakai teropong. pukul 4 setengah petang baru kami habis makan. aku pula nak pergi mengambil anakku pulang dari sekolah intergrasi di seksyen tujuh dekat masjid As-sahabah. semasa kami nak keluar bertembung pula dengan cikgu saodah dengan anak bongsunya hakim datang nak makan pizza juga. Aku bersalaman dengannya. Syey, sheera, farah dan ayu ikut bersalam. Hakim cuma senyum je tengok gelagat budak berempat ni. Nakal.memang nakal. kemudian aku tinggalkan mereka berempat untuk mengambil anakku. Mereka bersalaman denganku sebelum aku pergi. 
"Bye ustazah! "suara mereka  saja yang kedengaran.
"Okey , saya pergi dulu, assalamualaikum!" dan aku pun berlalu.


"Ingat tak apa saya pesan hari rabu lepas? tanyaku kepada pelajar. 
"Ingat usatazah!: jawab beberapa orang daripada mereka.
"Okey saya akan panggil nama, baca ayat hafazan yang pertama dari tempat duduk awak, saya nak dengar dengan suara yang jelas ye!" kataku. 
"Firdaus! baca!" 
"Alamak, belum hafal lagi la ustazah," jawab Firdaus termanggu.
Takkan tak boleh nak ingat, itukan doa iftitah, " aku menegurnya. 
"Lupa lah ustazah".
"Awak berdiri kat situ hafaz sampai lancar baru duduk! Aku mengarahkan. 
"Erni! baca!" erni membaca ayat hafazan dengan lancar.  Begitulah seterusnya. Ada yang sempat baca aku tangguhkan ke minggu depan.


Baik! buka buku teks mukasurat 45, hari ni kita belajar hadis tajuk berkenaan memilih makanan yang baik. danaku punmula mengajar. Menerangkan satu persatu apa yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah s.a.w.  Ada pula yang tertidur.
"Luqman! o Luqman! dah sampai ke Jepun ke? aku bertanya, Nampaknya dia nyenyak sungguh tertidur. Aku panggil pun dia tak sedar. Berjaga malam ke malam tadi sampai tertidur dalam kelas. Tak pernah dia tertidur sebelum ni. nadhir mengejutkan Luqman dari tidurnya.Waktu aku sudah pun tamat. Aku ada kelas dengan tiga amanah pula selepas ini.
"Qiyaman! ujarku.
"Bangun semua, terima kasih ustazah!" nadhir mengakhiri kelas. disahut oleh pelajar yang lain. 
"sama-sama, Assalamaualaikum" aku memberi salam dan berlalu.

Saturday, January 16, 2010

gerhana matahari 15 jan 2010


29 jan 2009 = gerhana matahari

1 jan 2010 = gerhana bulan
15 jan 2010 =gerhana matahari separa


gerhana berturut2. adalah tanda2 kiamat semakin menghampiri kita. bersedialah dgn bekalan amal masing2. sebelum terlambat, sementara masih bernafas.

AURA JIWA

Kaulah Yang Maha Esa
Kaulah Yang Maha Pengasih
Kaulah Yang Maha Penyayang
Tiada hidup tanpaMu


Kaulah Yang Maha Agung
Kaulah Yang Maha Mengetahui
Tuhan dunia akhirat
Tiada aku tanpaMu


Bilaku rasa pilu
Bilaku rasa resah
Bilaku kekosongan
Kau tempatku mengadu
OH Tuhan yang satu
Engkaulah Tuhan yang satu


Segala puji-pujianku
Tujukan padaMU..padaMU
Dan hidup dan matiku hanyalah
UntukMu..untukMu...untukMU
 

Sunday, January 10, 2010

PESANAN IMAM AL-GHAZALI

PESANAN
Imam Ghazali: Apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?
Murid 1: Orang tua
Murid 2: Guru
Murid 3: Teman
Murid 4: Kaum kerabat
Imam Ghazali: Semua jawapan itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita
ialah MATI. Sebab itu janji Allah bahawa setiap yang bernyawa pasti akan
mati ( Surah Ali-Imran :185).
Imam Ghazali: Apa yang paling jauh dari kita di dunia ini ?
Murid 1: Negeri Cina
Murid 2: Bulan
Murid 3: Matahari
Murid 4: Bintang-bintang
Imam Ghazali: Semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling benar adalah MASA
LALU.. Bagaimanapun kita, apapun kenderaan kita, tetap kita tidak akan dapat
kembali ke masa yang lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini, hari
esok dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan
ajaran Agama.
Imam Ghazali: Apa yang paling besar didunia ini ?
Murid 1: Gunung
Murid 2: Matahari
Murid 3: Bumi
Imam Ghazali: Semua jawaban itu benar, tapi yang besar sekali adalah HAWA
NAFSU (Surah Al Araf: 179). Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita,
jangan sampai nafsu kita membawa ke neraka.
IMAM GHAZALI Apa yang paling berat didunia?
Murid 1: Baja
Murid 2: Besi
Murid 3: Gajah
Imam Ghazali: Semua itu benar, tapi yang paling be! rat adalah MEMEGANG
AMANAH (Surah Al-Azab : 72 ). Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan
malaikat semua tidak mampu ketika Allah SWT meminta mereka menjadi khalifah
pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya berebut-rebut
menyanggupi permintaan Allah SWT sehingga banyak manusia masuk ke neraka
kerana gagal memegang amanah..
Imam Ghazali: Apa yang paling ringan di dunia ini ?
Murid 1: Kapas
Murid 2: Angin
Murid 3: Debu
Murid 4: Daun-daun
Imam Ghazali: Semua jawaban kamu itu benar, tapi yang paling ringan sekali
didunia ini adalah MENINGGALKAN SOLAT. Gara-gara pekerjaan kita atau urusan
dunia, kita tinggalkan solat
Imam Ghazali: Apa yang paling tajam sekali di dunia ini?
Murid- Murid dengan serentak menjawab : Pedang
Imam Ghazali: Itu benar, tapi yang paling tajam sekali didunia ! ini adalah
LIDAH MANUSIA. Kerana melalui lidah, manusia dengan mudahnya menyakiti hati
dan melukai perasaan saudaranya sendiri
Kartun Pokemon Sangat Merbahaya Akidah
Sebarkan kalu sayang pada islam>BAHAYANYA KARTUN POKEMONPOKEMON dan
BINATANG2 yang ade dalamnya??? POKEMON bermaksud saya yahudi,> PIKACHU
bermaksud jadilah seorang yahudi,>CHARMANDER bermaksud ALLAH itu
lemah(nauzubillah) ...... jadi.... tolonglah SEBARKAN kepada rakan2 chat
korang semua......> Protect Our Population Of Islam..... sumer org yg ade
yahoo messenger (ym), tolong jangan add org yg id die macam ni:
anamuslim_cute_ 97@yahoo. com die cuba nak murtadkan org Islam. tolong
forwardkan mesej ni kepada sumer org Islam!!! (kalau rase sayang ngan org
Islam la!!!!!!. kalau tak sayang, x payah forward!!!) Salam
AMARAN :
Berhati-hati, kalo ada sesapa nk jual perfume and suruh korang hidu bau
perfume, tolong jgn hidu..terdapat kes dimana seorg gadis didatangi 2 lelaki
yg mendakwa melakukan kajian psl myk wangi dan menyuruh gadis tersebut
menghidunya. .sejurus kemudian gadis itu
pengsan.sedar2 ia berada didpn sebuah bangunan,dan mendapati dirinya
dirogol.barang berharga, wallet,henpon semua dirompak..so beringat2 lah la
ni macam2 kes jenayah ada.......
AWAS! pemberian CD free bertajuk AHMAD'DREAM motifnya memurtadkan melayu
islam.watak lakonan oleh org melayu yg berjaya dimurtadkan.
Sebarkan kalu sayang pada islam!!
Aneh ya, ketika seseorang yang kita sayangi memanggil kita,serta-merta kita
datang untuk penuhi panggilannya. .. Tapi ketika ALLAH memanggil kita
(azan), biasanya kita akan malas dengan alasan waktunya masih panjang.
Heran ya..bagaimana ketika anda membaca pesanan ini, anda tidak akan
mengirim kepada beberapa orang yang ada di dalam messenger anda kerana anda
risau apakah mereka akan fikirkan tentang diri anda atas kiriman ini kepada
mereka.. Heran ya bagaimana kita lebih bimbang akan apa yang orang fikirkan
tentang kita...daripada apa yang ALLAH fikirkan
Kalau sudah dapat anggaplah ini rezeki...... .. Baca, sebut lepas tu
forward... Assalamu 'alaikum, Kubur itu gelap, cahayanya ialah "Laa Ilaaha
IllalLah". Jika diletakkan langit dan bumi di sebelah dacing, dan kalimah
ini di sebelah yang satu lagi, pasti lebih berat lagi nilai kalimah 'Laa
ilaaha illalLah' ini. Rasulullah saw. bersabda
(mafhumnya): "Wahai manusia! Ucaplah 'Laa ilaaha illalLah', kamu pasti
berjaya!" Marilah kita ucapkan kalimah ini: "Laa ilaaha illallah!"
supaya ianya menjadi sebati dibibir kita.... ucapkanlah serentak dengan
denyutan nadi, biar ia mengalir bersama arus aliran darah dan degupan
jantung kita.

Saturday, January 2, 2010

RESULT PMR 3 AMANAH 2009

NAMA GRADE AGAMA

SYAFIQ 4A 4B B

FAREEZ 6A 2B A

AIMAN 3A 5B A

FAREED 3A 4B 1C A

AMIRUL FIKRY 3A 4B 1C B

ANAS FATHI 3A 5B B

LUQMAN HAKIM 3A 5B A

LUQMANUL HAKIM 5A 3B A

HAQEEMI 2A 6B B

HAFIZI 2A 3B 3C A

RASYDAN 4A 4B B

HABIBUL ASYRAF 3A 3B 2C A

FIRDAUS 4A 4B A

NADHIR 2A 4B 2C B

SYAHRUL NIZAM 2A 3B 3C A

RIDZUAN 6A 2B A

ADAM 2A 4B 1C 1D A

AFNAN 2A 2B 3C 1D A

IZZAT 4B 4C B

ASYRAF 5A 2B 1C B

ZUFAR 4A 4B A

HIDAYAH 2A 6B A

SHARIF ISMAIL 3A 3B 2C C

ANITA 5A 3B A

EINUR 7B 1C B

ERNI 4A 3B 1C A

FARAH 6A 2B A

SHASHA 3A 3B 2C A

NORFAZERA 2A 4B 2C A

NURAFIQAH 3A 3B 2C A

BALQIS 5A 3B A

ERRA FAZIRA 3A 5B B

SHEERA 4A 4B A

TEHAH 3A 4B 1C B

AYSYA 2A 4B 2C B

AYU 3A 4B 1C A

SYEY 5A 3B A

WAN AMIRAH 3A 4B 1C A


TAHNIAH BUAT YANG DAPAT A, APAPUN TAHNIAH BUAT SEMUA KERANA LULUS SEMUA. TAK DE YG GAGAL. YG DAPAT B DAN C TU KENA USAHA LEBIH, RAJINKAN MEMBACA BUKU AGAMA. DAN JANGAN TINGGAL SOLAT. ADA KENA MENGENA TU DGN SOLAT TU. YANG KENA PENYAKIT ANGAU TU KURENGKAN LA BUAT DOSA MERENDE TU YER. AWAK MASIH MENTAH UTK MENGENALI CINTA HAKIKI. IT'S NOT LOVE BUT JUST FRIENDSHIP. LOVE ONLY REALLY HAPPEN AFTER U GET MARRIED. BELIEVE ME. IT IS TRUE. SAYA SAYANG AWAK SEMUA. JADILAH INSAN BERGUNA, JGN DISAKITI HATI IBU DAN AYAH SERTA GURU2 NESCAYA BERKATNYA MELIMPAH MEMBAWA KEJAYAAN DUNIAWI DAN UKHRAWI.

SALAM SAYANG DAN RINDU DARI SAYA UTK SEMUA. SELAMAT KEMBALI KE SEKOLAH DAN BELAJAR DGN NIAT YG IKHLAS BERMULA DARI RUMAH DI HARI PERTAMA MENJEJAKKAN KAKI KESEKOLAH.I LOVE YOU.SEE U ON MONDAY. 4 JAN 2010.